دسته: سمپاشی

بهسازی محیط

بهسازی محیط ˜ سوسک های ریز رستوران برای ادامه زندگی به ۴ فاکتور حیاتی: گرما، رطوبت ، غذا و پناهگاه نیاز مندند. ˜ بهسازی محیط می تواند با از بین بردن فاکتور های حیاتی ، باعث کنترل طولانی مدت سوسک های ریز در رستوران شوند. ˜ سمپاشی رستوران دوره ای راهکاری است که بعد از بهسازی محیط […]

پرسش و پاسخ سمپاشی

سوال: در حین سمپاشی نیاز به ترک منزل یا محل کار می باشد؟ (ترک منزل در زمان سمپاشی) جواب: در حین سمپاشی نیازی به ترک محل وجود ندارد. فقط در سمپاشی جهت برخی از آفات بهداشی از قبیل ساس ، می‌ بایست برای مدت محل را ترک کرده ، و بعد از هوا دهی محیط می توان به محل برگشت. […]