سوال: در حین سمپاشی نیاز به ترک منزل یا محل کار می باشد؟ (ترک منزل در زمان سمپاشی) جواب: در حین سمپاشی نیازی به ترک محل وجود ندارد. فقط در سمپاشی جهت برخی از آفات بهداشی از قبیل ساس ، می‌ بایست برای مدت محل را ترک کرده ، و بعد از هوا دهی محیط می توان به محل برگشت. […]