شرکت محیط آسایش البرز به پشتوانه تجربیات علمی و صنعتی خود و با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص، در زمینه های ایمنی و آتش نشانی، بازرسی فنی، ، آموزش، بهداشت حرفه ای و محیط خدماتی ارزنده در صنایع، سازمانهای مختلف ارائه می دهد تا از این طریق بتواند گامی موثر در افزایش دانش فنی، بهبود توان مدیریتی، راهبردی و عملیاتی و در نهایت ارتقاء سطح فرهنگ HSE محیط کار بردارد

بخشی از خدماتی که این شرکت در بخش HSE ارائه می دهد شامل:

بازرگانی

ارائه کلیه خدمات تخصصی در زمینه مشاوره، تهیه و تامین تجهیزات ذیل مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی

 • تجهیزات حفاظت فردی( PPE)
 • کلاه و سرپوش های ایمنی
 • دستکش و شیلدهای ایمنی
 • گوشی های حفاظتی
 • کفش های ایمنی
 • البسه کار
 • تجهیزات کار در ارتفاع
 • تجهیزات حفاظت تنفسی

 

 • تجهیزات آتش نشانی:
 • سیستم های اطفاء حریق
 • سیستم های اعلان حریق و خطر

 

 • تجهیزات علائم ایمنی و هشداری:
 • تجهیزات ایمنی ترافیکی، تابلو ، پوستر، تگ ، علائم ایمنی

 

بازرسی فنی

 • تست و بازرسی سیستم ارتینگ و مقاومت سنجی چاه ارت
 • تست فنی و تخصصی دیگ های بخار  و مخازن

ایمنی

 • مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های اعلان و اطفای حریق دستی و اتوماتیک
 • تهیه و تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران
 • تامین نیروی انسانی متخصص جهت پروژه ها و صنایع مختلف در حوزه ی HSE
 • خدمات شناسایی خطرات و ارزیابی کمی و کیفی ریسک
 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های برقی و اتصال به زمین ( ارتینگ)

 

آموزش

 • نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش های تخصصی HSE
 • تعیین نیازهای آموزشی صنایع و ارگان ها در کلیه واحدها و سطوح مدیریت
 • آموزش کلیه استانداردهای (OHSAS، HSE-MS، ISOو….)
 • مشاوره و اجرای امور مربوط به خط مشی و HSE PLAN برای شرکت های تولیدی و خدماتی