سوال: در حین سمپاشی نیاز به ترک منزل یا محل کار می باشد؟ (ترک منزل در زمان سمپاشی)
جواب: در حین سمپاشی نیازی به ترک محل وجود ندارد. فقط در سمپاشی جهت برخی از آفات بهداشی از قبیل ساس ، می‌ بایست برای مدت محل را ترک کرده ، و بعد از هوا دهی محیط می توان به محل برگشت.

 

سوال: قبل از انجام سمپاشی اقدامات اولیه ای وجود دارد تا انجام بدهم؟(یوانات خانگی موقع سمپاشی)
جواباگر حیوانات خانگی دارید از محل دور کنید.در محیط آزاد مواد غذایی را رها نکنید.سم تاثیری بر مواد غذایی که در ظروف در بسته است نمی‌گذارد.
بشقاب و قابلمه و ظروفی که در آشپزخانه نگهداری می‌ شود را به محلی که سمپاشی نمی شود انتقال دهید و یا بعد از سمپاشی بشویید.

 

سوال: بعد از سمپاشی چگونه محیط را باید تمیز کنم؟(تمیز کردن محیط بعد از سمپاشی)
جوابدر محیط هایی که سمپاشی صورت می گیرد ۱۰ – ۱۵۵ روز تمیز کاری مرطوب انجام نشود. فقط کابینت  های آشپزخانه،‌ کف و روی میزها تمیزکاری مرطوب نیاز دارند.در محلهایی مانند کمدهای نگهداری جارو و زباله دان ها ، داخل کابینتها و پشت آنها ، چهارچوب دربها، پشت فر و یخچال تمیز کاری خیس انجام نشود بلکه تمیز کاری خشک صورت گیرد.هدف نگهداری تاثیر ابقایی سموم است تا حشره هایی که قرار است از تخم بیرون بیایند و در طی سم پاشی با سم تماس نیافتند، را از بین ببرد.

 

سوال: سمومی که در سمپاشی به کار می رود آیا اثر سوئی بر روی گلها و گیاهان دارد؟(اثر سمپاشی روی گیاهان)
جواب: به طور مطلق خیر،‌ سمومی که بر روی گلها و گیاهانی که در محیط های بسته هستند، استفاده می شود هیچ گونه اثر مضری بر آنها نمی‌ گذارد. و بالعکس سم برای حفظ گیاهان و گلها مفید نیز هست.
اگر در محیط بیرون مثلا در باغچه سمپاشی صورت گرفته باشد ، تنها کاری که باید بکنید این است که اگر حیوان خانگی دارید، از منطقه سمپاشی آن را دور نگهدارید.

 

سوال: اگر مشکلی در مورد سمپاشی پیش بیاید چه کاری می بایست انجام دهم؟
جواب: با تماس با شرکت سمپاشی اطلاعات دقیق را می توانید در زمینه مشکلتان کسب کنید.

 

سوال: اگر مجبور باشم تغییری در برنامه سرویس سمپاشی بدهم چه کاری می‌ بایست انجام دهم؟
جواب: تنها کاری که انجام می دهید تماس با شرکت محیط آسایش می باشد و موکول تاریخ انجام سرویسسمپاشی به زمان مورد نظرتان است.

روابط عمومی شرکت محیط آسایش البرز